Tỷ giá ngày 23-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,5070 16,7550 16,6060
 CAD 16,7710 17,1420 16,9230
 JPY 2080 2120 2100
 EUR 24,4050 24,6970 24,4790
 CHF 22,3640 22,7680 22,5210
 GBP 29,1770 29,6450 29,3830
 SGD 16,2750 16,5360 16,3890
 THB 6260 6520 6260
 MYR - 5,5410 5,4700
 DKK - 3,3580 3,2550
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3440 3310
 KRW - 200 200
 KWD - 76,5030 73,6120
 NOK - 2,6670 2,5850
 RUB - 3860 3160
 SEK - 2,6280 2,5630

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 -10 22,320 10

Tỷ giá trung tâm ngày 23-07-2016

1USD = 21,881 0