Tỷ giá ngày 23-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,988-17 16,228-17 16,084-17
 CAD 16,559-22 16,926-22 16,709-22
 JPY 1740 1770 1760
 EUR 23,816116 24,101117 23,887116
 CHF 22,61187 22,97488 22,77088
 GBP 33,632-31 34,172-32 33,869-32
 SGD 15,759-38 16,076-39 15,870-39
 THB 614-3 640-3 614-3
 MYR - 5,772-23 5,698-23
 DKK - 3,26716 3,16716
 HKD 2,777-1 2,833-1 2,797-1
 INR - 350-1 336-1
 KRW - 190 190
 KWD - 73,1277 70,9007
 NOK - 2,722-11 2,639-11
 RUB - 423-3 369-3
 SEK - 2,580-11 2,516-10

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,890 0 21,910 0

Tỷ giá trung tâm ngày 23-07-2015

1USD = 0