Tỷ giá ngày 23-06-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,8900 23,1200 22,9200
 AUD 16,95791 17,66595 17,12892
 CAD 18,257119 19,020124 18,441120
 JPY 201-1 212-1 203-1
 EUR 26,65182 28,04387 26,92083
 CHF 24,45956 25,48058 24,70656
 GBP 31,346139 32,656145 31,663140
 CNY 3,480-9 3,626-9 3,515-9
 SGD 16,679-4 17,376-4 16,847-4
 THB 639-4 737-4 710-4
 MYR - 5,587-23 5,471-22
 DKK - 3,76612 3,63012
 HKD 2,890-1 3,011-2 2,919-1
 INR - 322-1 309-1
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,392-8 76,394-8
 NOK - 2,76326 2,65325
 RUB - 3162 -
 SEK - 2,77422 2,66221

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-06-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,180 10 23,210 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 23-06-2021

1USD = 23,204 -13