Tỷ giá ngày 23-05-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,26015 23,63015 23,29015
 AUD 15,1451 15,7911 15,2981
 CAD 16,907-17 17,627-17 17,077-17
 JPY 165-1 174-1 166-1
 EUR 24,672-5 26,054-5 24,922-5
 CHF 25,411-63 26,495-66 25,668-64
 GBP 28,364-25 29,573-26 28,650-26
 CNY 3,258-8 3,398-8 3,291-8
 SGD 16,9927 17,7177 17,1647
 THB 598-3 689-3 664-3
 MYR - 5,198-14 5,086-14
 DKK - 3,4660 3,3380
 HKD 2,919-3 3,043-3 2,948-3
 INR - 2940 2820
 KRW 150 190 170
 KWD - 79,23051 76,17549
 NOK - 2,190-8 2,101-7
 RUB - 278-1 -
 SEK - 2,264-12 2,172-11

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-05-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,380 0 23,480 0

Tỷ giá trung tâm ngày 23-05-2023

1USD = 23,684 14