Tỷ giá ngày 23-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2750 22,3450 22,2750
 AUD 15,9834 16,2234 16,0804
 CAD 16,766-19 17,138-20 16,919-19
 JPY 2001 2041 2021
 EUR 24,86940 25,16740 24,94440
 CHF 22,2819 22,6399 22,4389
 GBP 31,992-218 32,505-222 32,217-220
 SGD 15,97816 16,30017 16,09116
 THB 6140 6390 6140
 MYR - 5,52414 5,45414
 DKK - 3,4236 3,3196
 HKD 2,835-1 2,892-1 2,855-1
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 190
 KWD - 76,65625 73,75924
 NOK - 2,7249 2,6419
 RUB - 372-1 304-1
 SEK - 2,7178 2,6517

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 10 22,330 10

Tỷ giá trung tâm ngày 23-05-2016

1USD = 21,913 -5