Tỷ giá ngày 23-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2500 22,3200 22,2500
 AUD 17,0870 17,3470 17,1900
 CAD 17,2590 17,6460 17,4160
 JPY 1990 2030 2010
 EUR 24,9710 25,2750 25,0460
 CHF 22,6000 22,9680 22,7600
 GBP 31,6430 32,1580 31,8660
 SGD 16,2940 16,6260 16,4090
 THB 6230 6490 6230
 MYR - 5,7570 5,6820
 DKK - 3,4350 3,3300
 HKD 2,8340 2,8920 2,8540
 INR - 3470 3340
 KRW - 210 190
 KWD - 76,6210 73,7090
 NOK - 2,7610 2,6770
 RUB - 3750 3060
 SEK - 2,7720 2,7040

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,270 -10 22,290 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 23-04-2016

1USD = 21,851 0