Tỷ giá ngày 23-02-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,91010 23,12010 22,94010
 AUD 17,76873 18,51076 17,94774
 CAD 17,811-2 18,555-2 17,991-2
 JPY 2131 2241 2151
 EUR 27,16392 28,58297 27,43793
 CHF 25,07344 26,12046 25,32645
 GBP 31,584101 32,904105 31,903102
 CNY 3,492-2 3,638-2 3,527-2
 SGD 16,99634 17,70636 17,16735
 THB 6790 7830 7540
 MYR - 5,7610 5,6420
 DKK - 3,83814 3,69913
 HKD 2,8961 3,0171 2,9251
 INR - 3301 3171
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,980-18 75,998-17
 NOK - 2,770-12 2,659-11
 RUB - 3100 -
 SEK - 2,8430 2,7290

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-02-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,770 -30 23,820 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 23-02-2021

1USD = 23,140 15