Tỷ giá ngày 23-02-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3400 22,4100 22,3400
 AUD 15,990106 16,238108 16,087107
 CAD 16,05839 16,42139 16,20439
 JPY 1971 2011 1991
 EUR 24,512-107 24,816-108 24,586-107
 CHF 22,163-121 22,529-123 22,320-121
 GBP 31,257-177 31,772-180 31,477-178
 SGD 15,75829 16,08230 15,86929
 THB 6130 6390 6130
 MYR - 5,38516 5,31416
 DKK - 3,364-14 3,260-14
 HKD 2,8400 2,8980 2,8600
 INR - 3330 3200
 KRW - 190 180
 KWD - 75,98125 73,63625
 NOK - 2,643-6 2,562-6
 RUB - 3314 2713
 SEK - 2,670-6 2,604-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 23-02-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,370 0 22,390 0

Tỷ giá trung tâm ngày 23-02-2016

1USD = 21,899 5