Tỷ giá ngày 22-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,5170 22,5470 22,5170
 AUD 16,157127 16,416129 16,254128
 CAD 15,941-15 16,311-15 16,086-15
 JPY 1840 1870 1850
 EUR 24,44094 24,75895 24,51494
 CHF 22,468-16 22,852-16 22,627-16
 GBP 33,202-58 33,769-59 33,436-58
 SGD 15,84769 16,18270 15,95969
 THB 6131 6391 6131
 MYR - 5,280-12 5,207-12
 DKK - 3,35613 3,25112
 HKD 2,8710 2,9310 2,8910
 INR - 3480 3340
 KRW - 190 190
 KWD - 75,5650 73,1920
 NOK - 2,618-10 2,535-9
 RUB - 3531 3081
 SEK - 2,69120 2,62320

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,680 -40 22,730 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 22-12-2015

1USD = 0