Tỷ giá ngày 22-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3600 21,4050 21,3600
 AUD 17,256-29 17,516-29 17,360-29
 CAD 18,19914 18,60314 18,36414
 JPY 176-1 179-1 178-1
 EUR 26,056-28 26,369-29 26,134-28
 CHF 21,523-13 21,957-13 21,675-13
 GBP 33,087-23 33,619-23 33,320-23
 SGD 15,986-26 16,373-27 16,098-26
 THB 6380 6650 6380
 MYR - 6,181-13 6,101-13
 DKK - 3,585-3 3,476-3
 HKD 2,7232 2,7782 2,7422
 INR - 345-1 332-1
 KRW - 220 180
 KWD - 74,3610 72,0960
 NOK - 2,9489 2,8588
 RUB - 41827 34122
 SEK - 2,802-15 2,733-15

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,480 10 21,500 10

Tỷ giá trung tâm ngày 22-12-2014

1USD = 0