Tỷ giá ngày 22-11-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,62750 24,8570 24,65750
 AUD 16,00614 16,68714 16,16814
 CAD 18,0085 18,7745 18,1905
 JPY 1700 1800 1720
 EUR 24,79137 26,17739 25,04137
 CHF 25,2628 26,3378 25,5188
 GBP 28,64099 29,859103 28,930100
 CNY 3,3951 3,5401 3,4291
 SGD 17,5207 18,2667 17,6977
 THB 605-1 698-1 672-1
 MYR - 5,4938 5,3758
 DKK - 3,4876 3,3595
 HKD 3,1001 3,2321 3,1321
 INR - 3151 3031
 KRW 160 190 180
 KWD - 83,5817 80,3656
 NOK - 2,4767 2,3757
 RUB - 3967 -
 SEK - 2,3698 2,2728

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-11-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,950 100 25,050 50

Tỷ giá trung tâm ngày 22-11-2022

1USD = 23,674 0