Tỷ giá ngày 22-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4300 22,5100 22,4300
 AUD 15,9930 16,2330 16,0890
 CAD 16,6490 17,0180 16,8000
 JPY 1800 1840 1820
 EUR 23,9150 24,2010 23,9870
 CHF 21,9130 22,2640 22,0670
 GBP 33,9530 34,4980 34,1920
 SGD 15,6850 16,0000 15,7950
 THB 6150 6410 6150
 MYR - 5,2580 5,1910
 DKK - 3,2810 3,1810
 HKD 2,8620 2,9200 2,8820
 INR - 3470 3330
 KRW - 190 180
 KWD - 75,2800 72,9900
 NOK - 2,6520 2,5720
 RUB - 3870 3380
 SEK - 2,6230 2,5590

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,590 -10 22,620 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 22-11-2015

1USD = 0