Tỷ giá ngày 22-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,240-20 22,320-20 22,240-20
 AUD 15,9427 16,1827 16,0387
 CAD 16,736-161 17,107-164 16,888-162
 JPY 1830 1870 1850
 EUR 25,092-10 25,393-10 25,168-10
 CHF 22,968-27 23,337-28 23,130-28
 GBP 33,995-71 34,541-73 34,235-72
 SGD 15,790-5 16,107-5 15,901-5
 THB 613-2 639-2 613-2
 MYR - 5,230-21 5,163-20
 DKK - 3,442-1 3,338-1
 HKD 2,837-2 2,894-2 2,857-2
 INR - 3490 3350
 KRW - 200 200
 KWD - 75,023-50 72,741-49
 NOK - 2,768-13 2,684-13
 RUB - 392-3 342-3
 SEK - 2,712-9 2,645-8

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 -20 22,310 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 22-10-2015

1USD = 0