Tỷ giá ngày 22-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2200 21,2700 21,2200
 AUD 18,4600 18,7390 18,5720
 CAD 18,6430 19,0570 18,8120
 JPY 1960 2000 1980
 EUR 26,8330 27,1550 26,9130
 CHF 22,1000 22,5460 22,2560
 GBP 33,8390 34,3830 34,0770
 SGD 16,4660 16,8660 16,5830
 THB 6440 6710 6440
 MYR - 6,5560 6,4710
 DKK - 3,6880 3,5750
 HKD 2,7020 2,7560 2,7210
 INR - 3540 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 74,2980 72,7580
 NOK - 3,2860 3,1860
 RUB - 5750 4700
 SEK - 2,9750 2,9020

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,250 -5 21,270 0

Tỷ giá trung tâm ngày 22-10-2014

1USD = 0