Tỷ giá ngày 22-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,20020 21,25020 21,20020
 AUD 18,701-75 18,992-67 18,814-76
 CAD 19,0597 19,49217 19,2327
 JPY 1921 1961 1941
 EUR 27,077-90 27,415-79 27,158-91
 CHF 22,305-75 22,766-66 22,462-76
 GBP 34,290-271 34,858-259 34,531-273
 SGD 16,49023 16,89832 16,60624
 THB 6462 6742 6462
 MYR - 6,60929 6,52125
 DKK - 3,724-11 3,609-12
 HKD 2,7001 2,7563 2,7191
 INR - 3570 3420
 KRW - 230 190
 KWD - 74,685-34 73,103-67
 NOK - 3,404-3 3,298-5
 RUB - 611-2 499-2
 SEK - 3,014-15 2,938-16

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,230 0 21,250 0

Tỷ giá trung tâm ngày 22-09-2014

1USD = 0