Tỷ giá ngày 22-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,260-5 22,330-5 22,260-5
 AUD 16,507-59 16,755-60 16,606-59
 CAD 16,771-65 17,142-67 16,923-66
 JPY 2080 2120 2100
 EUR 24,405-25 24,697-26 24,479-25
 CHF 22,36418 22,76818 22,52118
 GBP 29,177102 29,645103 29,383102
 SGD 16,275-10 16,536-10 16,389-10
 THB 6261 6521 6261
 MYR - 5,541-12 5,470-12
 DKK - 3,358-4 3,255-4
 HKD 2,837-1 2,894-1 2,857-1
 INR - 3440 3310
 KRW - 200 200
 KWD - 76,50359 73,61257
 NOK - 2,667-1 2,585-1
 RUB - 386-3 316-2
 SEK - 2,628-3 2,563-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 -10 22,320 10

Tỷ giá trung tâm ngày 22-07-2016

1USD = 21,881 -14