Tỷ giá ngày 22-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,00493 16,24594 16,10193
 CAD 16,58045 16,94846 16,73145
 JPY 1741 1771 1761
 EUR 23,700243 23,984245 23,771243
 CHF 22,524124 22,886126 22,683125
 GBP 33,66384 34,20485 33,90185
 SGD 15,797100 16,115102 15,908101
 THB 618-3 643-4 618-3
 MYR - 5,79525 5,72125
 DKK - 3,25133 3,15232
 HKD 2,7780 2,8340 2,7970
 INR - 3500 3360
 KRW - 190 190
 KWD - 73,1190 70,8930
 NOK - 2,73336 2,65035
 RUB - 4262 3722
 SEK - 2,59025 2,52725

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,890 0 21,910 0

Tỷ giá trung tâm ngày 22-07-2015

1USD = 0