Tỷ giá ngày 22-06-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,502-49 16,750-49 16,602-49
 CAD 17,187-1 17,568-1 17,343-1
 JPY 2100 2140 2120
 EUR 24,945-139 25,244-141 25,020-140
 CHF 22,952-19 23,321-19 23,114-19
 GBP 32,372-141 32,891-143 32,600-142
 SGD 16,406-16 16,736-16 16,522-16
 THB 620-1 646-1 620-1
 MYR - 5,567-1 5,495-1
 DKK - 3,433-21 3,328-20
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3420 3290
 KRW - 200 190
 KWD - 76,808-51 73,905-49
 NOK - 2,731-13 2,648-12
 RUB - 3904 3193
 SEK - 2,732-15 2,665-15

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 22-06-2016

1USD = 21,848 0