Tỷ giá ngày 22-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7700 21,8300 21,7700
 AUD 16,79456 17,04757 16,89556
 CAD 17,522-29 17,911-29 17,681-29
 JPY 1750 1780 1760
 EUR 24,57180 24,86681 24,64580
 CHF 23,454129 23,831132 23,619130
 GBP 34,20937 34,75937 34,45037
 SGD 16,13435 16,45936 16,24835
 THB 6350 6620 6350
 MYR - 5,880-4 5,804-4
 DKK - 3,37010 3,26810
 HKD 2,7750 2,8310 2,7950
 INR - 3502 3362
 KRW - 200 200
 KWD - 73,48124 71,24424
 NOK - 2,85617 2,76916
 RUB - 4542 3961
 SEK - 2,72111 2,65411

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,810 10 21,830 10

Tỷ giá trung tâm ngày 22-06-2015

1USD = 0