Tỷ giá ngày 22-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2750 22,3450 22,2750
 AUD 15,9790 16,2190 16,0750
 CAD 16,7860 17,1580 16,9380
 JPY 2000 2030 2020
 EUR 24,8290 25,1260 24,9040
 CHF 22,2720 22,6300 22,4290
 GBP 32,2100 32,7270 32,4370
 SGD 15,9620 16,2830 16,0750
 THB 6140 6390 6140
 MYR - 5,5100 5,4400
 DKK - 3,4170 3,3130
 HKD 2,8350 2,8920 2,8550
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 190
 KWD - 76,6300 73,7350
 NOK - 2,7150 2,6320
 RUB - 3730 3050
 SEK - 2,7100 2,6430

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 0 22,320 0

Tỷ giá trung tâm ngày 22-05-2016

1USD = 21,918 0