Tỷ giá ngày 22-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2500 22,3200 22,2500
 AUD 17,087-158 17,347-157 17,190-159
 CAD 17,259-83 17,646-81 17,416-84
 JPY 199-2 203-2 201-2
 EUR 24,971-10 25,275-4 25,046-10
 CHF 22,600-96 22,968-92 22,760-97
 GBP 31,64363 32,15872 31,86664
 SGD 16,294-51 16,626-48 16,409-51
 THB 6230 6490 6230
 MYR - 5,757-28 5,682-29
 DKK - 3,435-1 3,330-2
 HKD 2,834-1 2,8920 2,854-1
 INR - 347-2 334-2
 KRW - 210 190
 KWD - 76,6210 73,709-17
 NOK - 2,761-24 2,677-23
 RUB - 375-5 306-4
 SEK - 2,772-17 2,704-17

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,270 -10 22,290 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 22-04-2016

1USD = 21,851 3