Tỷ giá ngày 22-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,5550 21,6150 21,5550
 AUD 16,635158 16,885160 16,735159
 CAD 17,36513 17,75113 17,52313
 JPY 1780 1810 1800
 EUR 23,070213 23,347169 23,139213
 CHF 22,344126 22,703128 22,502127
 GBP 32,101357 32,617363 32,328360
 SGD 15,84872 16,16773 15,95972
 THB 6541 6811 6541
 MYR - 6,02045 5,94245
 DKK - 3,16425 3,06824
 HKD 2,7481 2,8031 2,7671
 INR - 3510 3370
 KRW - 200 200
 KWD - 72,54817 70,33816
 NOK - 2,80227 2,71726
 RUB - 4525 3694
 SEK - 2,53221 2,46921

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,610 0 21,630 5

Tỷ giá trung tâm ngày 22-04-2015

1USD = 0