Tỷ giá ngày 22-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,30040 22,37040 22,30040
 AUD 16,720-94 16,971-96 16,821-95
 CAD 16,769-74 17,141-76 16,921-75
 JPY 1981 2011 2001
 EUR 24,815-96 25,112-97 24,890-96
 CHF 22,712-8 23,077-8 22,872-8
 GBP 31,504-269 32,010-274 31,726-271
 SGD 16,167-36 16,492-37 16,280-37
 THB 6271 6531 6271
 MYR - 5,60266 5,53066
 DKK - 3,408-13 3,304-13
 HKD 2,8436 2,9006 2,8636
 INR - 347-1 334-1
 KRW - 210 190
 KWD - 76,946104 74,038100
 NOK - 2,683-19 2,601-18
 RUB - 3641 2981
 SEK - 2,733-11 2,666-10

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 22-03-2016

1USD = 21,848 10