Tỷ giá ngày 22-02-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,34010 22,41010 22,34010
 AUD 15,884154 16,130156 15,980155
 CAD 16,01927 16,38227 16,16527
 JPY 1950 1990 1970
 EUR 24,618-66 24,924-66 24,693-66
 CHF 22,284-20 22,652-20 22,441-20
 GBP 31,433-212 31,952-215 31,655-213
 SGD 15,72958 16,05359 15,84059
 THB 613-2 639-2 613-2
 MYR - 5,36917 5,29817
 DKK - 3,378-8 3,274-8
 HKD 2,8393 2,8984 2,8593
 INR - 3330 3200
 KRW - 190 180
 KWD - 75,956-34 73,612-33
 NOK - 2,6505 2,5685
 RUB - 3272 2672
 SEK - 2,676-6 2,609-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-02-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,370 -10 22,390 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 22-02-2016

1USD = 21,894 -6