Tỷ giá ngày 22-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,360-5 22,430-5 22,360-5
 AUD 15,555267 15,789271 15,649269
 CAD 15,497298 15,841304 15,638300
 JPY 187-2 191-2 189-2
 EUR 24,087-145 24,375-147 24,159-146
 CHF 21,936-127 22,288-129 22,090-128
 GBP 31,557155 32,064157 31,780156
 SGD 15,470111 15,781113 15,579111
 THB 6094 6344 6094
 MYR - 5,25499 5,18797
 DKK - 3,304-20 3,203-19
 HKD 2,8368 2,8949 2,8569
 INR - 3382 3242
 KRW - 200 190
 KWD - 74,725-17 72,451-16
 NOK - 2,58929 2,51028
 RUB - 3075 2514
 SEK - 2,6442 2,5792

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,500 10 22,520 0

Tỷ giá trung tâm ngày 22-01-2016

1USD = 21,908 -2