Tỷ giá ngày 22-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,330-15 21,390-15 21,330-15
 AUD 17,110-272 17,368-276 17,214-274
 CAD 17,009-420 17,387-430 17,164-424
 JPY 1790 1820 1800
 EUR 24,60428 24,89928 24,67828
 CHF 24,581322 25,026328 24,754324
 GBP 31,995-66 32,509-67 32,220-66
 SGD 15,77822 16,16122 15,88922
 THB 6420 6690 6420
 MYR - 5,96916 5,89216
 DKK - 3,3862 3,2832
 HKD 2,718-2 2,773-2 2,738-2
 INR - 354-1 339-1
 KRW - 220 180
 KWD - 73,819-119 71,570-116
 NOK - 2,85420 2,76719
 RUB - 362-3 296-2
 SEK - 2,66012 2,59512

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,410 10 21,430 10

Tỷ giá trung tâm ngày 22-01-2015

1USD = 0