Tỷ giá ngày 21-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,5170 22,5470 22,5170
 AUD 16,02978 16,28779 16,12679
 CAD 15,956-10 16,326-11 16,101-10
 JPY 1831 1871 1851
 EUR 24,34631 24,66332 24,42031
 CHF 22,48450 22,86851 22,64350
 GBP 33,260-54 33,828-54 33,494-54
 SGD 15,77921 16,11222 15,89021
 THB 6121 6391 6121
 MYR - 5,293-7 5,220-7
 DKK - 3,3445 3,2395
 HKD 2,8710 2,9320 2,8910
 INR - 3481 3331
 KRW - 190 190
 KWD - 75,56550 73,19248
 NOK - 2,6275 2,5455
 RUB - 3520 3070
 SEK - 2,671-12 2,603-12

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 -5 22,750 0

Tỷ giá trung tâm ngày 21-12-2015

1USD = 0