Tỷ giá ngày 21-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3600 21,4050 21,3600
 AUD 17,2850 17,5450 17,3890
 CAD 18,1850 18,5890 18,3500
 JPY 1770 1800 1780
 EUR 26,0840 26,3970 26,1630
 CHF 21,5360 21,9700 21,6880
 GBP 33,1100 33,6430 33,3440
 SGD 16,0120 16,4000 16,1250
 THB 6380 6650 6380
 MYR - 6,1940 6,1140
 DKK - 3,5880 3,4790
 HKD 2,7210 2,7760 2,7400
 INR - 3460 3320
 KRW - 220 180
 KWD - 74,3610 72,0960
 NOK - 2,9390 2,8500
 RUB - 3910 3190
 SEK - 2,8170 2,7470

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,480 10 21,500 10

Tỷ giá trung tâm ngày 21-12-2014

1USD = 0