Tỷ giá ngày 21-11-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0550 23,2650 23,0850
 AUD 16,4630 17,1510 16,6290
 CAD 17,2830 18,0050 17,4580
 JPY 2160 2270 2180
 EUR 26,8180 28,1860 27,0890
 CHF 24,8210 25,8570 25,0720
 GBP 29,9850 31,2370 30,2880
 CNY 3,4560 3,6010 3,4910
 SGD 16,8210 17,5240 16,9910
 THB 6760 7790 7510
 MYR - 5,7300 5,6120
 DKK - 3,7630 3,6260
 HKD 2,9140 3,0360 2,9440
 INR - 3240 3120
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,6700 75,7000
 NOK - 2,6300 2,5250
 RUB - 3040 -
 SEK - 2,7520 2,6420

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-11-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 10 23,220 10

Tỷ giá trung tâm ngày 21-11-2020

1USD = 23,179 15