Tỷ giá ngày 21-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,335-10 21,385-10 21,335-10
 AUD 18,21885 18,48882 18,32885
 CAD 18,60572 19,01469 18,77473
 JPY 1792 1822 1812
 EUR 26,490-87 26,802-95 26,569-88
 CHF 21,904-97 22,341-104 22,059-97
 GBP 33,07130 33,59522 33,30430
 SGD 16,21085 16,59983 16,32485
 THB 6402 6662 6402
 MYR - 6,41423 6,33324
 DKK - 3,642-12 3,532-11
 HKD 2,7202 2,7741 2,7392
 INR - 3532 3392
 KRW - 210 170
 KWD - 74,60786 72,351100
 NOK - 3,20912 3,11112
 RUB - 51912 42510
 SEK - 2,918-10 2,846-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,420 10 21,440 10

Tỷ giá trung tâm ngày 21-11-2014

1USD = 0