Tỷ giá ngày 21-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3400 22,2600
 AUD 15,9350 16,1740 16,0310
 CAD 16,8970 17,2720 17,0500
 JPY 1830 1870 1850
 EUR 25,1020 25,4030 25,1780
 CHF 22,9960 23,3650 23,1580
 GBP 34,0670 34,6140 34,3070
 SGD 15,7950 16,1120 15,9060
 THB 6150 6410 6150
 MYR - 5,2500 5,1830
 DKK - 3,4440 3,3390
 HKD 2,8390 2,8960 2,8590
 INR - 3490 3350
 KRW - 200 200
 KWD - 75,0740 72,7900
 NOK - 2,7810 2,6970
 RUB - 3950 3450
 SEK - 2,7210 2,6540

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,310 10 22,330 10

Tỷ giá trung tâm ngày 21-10-2015

1USD = 0