Tỷ giá ngày 21-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1800 21,2300 21,1800
 AUD 18,7760 19,0590 18,8890
 CAD 19,0520 19,4750 19,2250
 JPY 1910 1950 1930
 EUR 27,1670 27,4940 27,2490
 CHF 22,3800 22,8320 22,5380
 GBP 34,5610 35,1170 34,8040
 SGD 16,4670 16,8660 16,5830
 THB 6450 6710 6450
 MYR - 6,5800 6,4960
 DKK - 3,7350 3,6210
 HKD 2,6990 2,7540 2,7180
 INR - 3560 3420
 KRW - 230 180
 KWD - 74,7190 73,1700
 NOK - 3,4070 3,3030
 RUB - 6130 5010
 SEK - 3,0290 2,9540

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,230 0 21,250 0

Tỷ giá trung tâm ngày 21-09-2014

1USD = 0