Tỷ giá ngày 21-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,460120 22,540120 22,460120
 AUD 16,285105 16,544107 16,383106
 CAD 16,924159 17,314163 17,077161
 JPY 1803 1843 1823
 EUR 25,104398 25,427403 25,180399
 CHF 23,212299 23,605304 23,375301
 GBP 34,924281 35,516286 35,170283
 SGD 15,78158 16,11359 15,89258
 THB 6181 6441 6181
 MYR - 5,433-47 5,359-47
 DKK - 3,44655 3,33953
 HKD 2,86417 2,92417 2,88417
 INR - 350-1 335-1
 KRW - 190 190
 KWD - 75,739561 73,370545
 NOK - 2,78141 2,69439
 RUB - 366-5 320-5
 SEK - 2,69125 2,62224

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,650 190 22,720 220

Tỷ giá trung tâm ngày 21-08-2015

1USD = 0