Tỷ giá ngày 21-07-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9000 23,1300 22,9300
 AUD 16,47027 17,15828 16,63627
 CAD 17,719133 18,459139 17,898135
 JPY 204-1 215-1 206-1
 EUR 26,44411 27,82012 26,71111
 CHF 24,371-64 25,389-66 24,617-64
 GBP 30,608-18 31,886-19 30,917-18
 CNY 3,480-2 3,626-2 3,515-2
 SGD 16,4421 17,1291 16,6081
 THB 6200 7150 6890
 MYR - 5,508-4 5,395-4
 DKK - 3,7171 3,5821
 HKD 2,8890 3,0100 2,9180
 INR - 3201 3081
 KRW 170 210 190
 KWD - 79,50626 76,50425
 NOK - 2,613-9 2,508-8
 RUB - 3091 -
 SEK - 2,7031 2,5951

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-07-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 -50 23,250 -50

Tỷ giá trung tâm ngày 21-07-2021

1USD = 23,209 14