Tỷ giá ngày 21-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2650 22,3350 22,2650
 AUD 16,56538 16,81438 16,66538
 CAD 16,8360 17,2090 16,9890
 JPY 2081 2121 2101
 EUR 24,43184 24,72385 24,50484
 CHF 22,34645 22,75046 22,50446
 GBP 29,07666 29,54267 29,28167
 SGD 16,28444 16,54645 16,39945
 THB 6251 6511 6251
 MYR - 5,553-25 5,482-25
 DKK - 3,36111 3,25911
 HKD 2,8380 2,8950 2,8580
 INR - 3440 3310
 KRW - 200 200
 KWD - 76,444-25 73,555-24
 NOK - 2,6675 2,5865
 RUB - 389-3 318-2
 SEK - 2,6318 2,5668

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,300 10 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 21-07-2016

1USD = 21,895 7