Tỷ giá ngày 21-06-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,55184 16,79985 16,65184
 CAD 17,18884 17,56986 17,34485
 JPY 2110 2150 2130
 EUR 25,085-15 25,385-16 25,160-16
 CHF 22,972-38 23,340-39 23,133-39
 GBP 32,513236 33,034240 32,742238
 SGD 16,42243 16,75244 16,53843
 THB 6220 6470 6220
 MYR - 5,56756 5,49655
 DKK - 3,453-1 3,348-1
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 190
 KWD - 76,859-26 73,954-25
 NOK - 2,7446 2,6616
 RUB - 386-1 316-1
 SEK - 2,7475 2,6805

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 5

Tỷ giá trung tâm ngày 21-06-2016

1USD = 21,848 -15