Tỷ giá ngày 21-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7700 21,8300 21,7700
 AUD 17,04410 17,30110 17,14710
 CAD 17,62271 18,01472 17,78371
 JPY 1780 1810 1800
 EUR 24,167101 24,457102 24,240101
 CHF 23,132119 23,504120 23,295119
 GBP 33,701242 34,242245 33,938243
 SGD 16,12313 16,44813 16,23713
 THB 6403 6663 6403
 MYR - 6,09820 6,02020
 DKK - 3,31715 3,21614
 HKD 2,775-1 2,831-1 2,795-1
 INR - 3501 3361
 KRW - 200 200
 KWD - 73,41849 71,18348
 NOK - 2,9418 2,8518
 RUB - 4872 3982
 SEK - 2,65924 2,59424

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,830 10 21,860 10

Tỷ giá trung tâm ngày 21-05-2015

1USD = 0