Tỷ giá ngày 21-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,250-5 22,320-5 22,250-5
 AUD 17,24515 17,50412 17,34916
 CAD 17,34231 17,72628 17,49932
 JPY 200-1 204-1 202-1
 EUR 24,981-155 25,280-162 25,056-155
 CHF 22,696-241 23,061-250 22,856-243
 GBP 31,579-128 32,086-137 31,802-129
 SGD 16,345-77 16,674-82 16,460-77
 THB 624-2 650-3 624-2
 MYR - 5,785-25 5,711-24
 DKK - 3,436-22 3,331-20
 HKD 2,8350 2,892-1 2,8550
 INR - 3490 3360
 KRW - 210 200
 KWD - 76,621-68 73,725-49
 NOK - 2,785-4 2,700-3
 RUB - 3804 3113
 SEK - 2,790-6 2,721-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 21-04-2016

1USD = 21,848 10