Tỷ giá ngày 21-03-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3800 23,7500 23,4100
 AUD 15,3343 15,99410 15,4893
 CAD 16,76940 17,49149 16,93840
 JPY 1740 1840 176-1
 EUR 24,58087 25,967103 24,82988
 CHF 24,657-194 25,719-192 24,906-196
 GBP 28,115144 29,326162 28,399145
 CNY 3,3547 3,4999 3,3877
 SGD 17,14323 17,88231 17,31723
 THB 607-4 701-4 674-4
 MYR - 5,3258 5,2086
 DKK - 3,45614 3,32712
 HKD 2,9280 3,0541 2,9570
 INR - 296-1 284-1
 KRW 160 190 170
 KWD - 79,731-34 76,624-65
 NOK - 2,2529 2,1597
 RUB - 289-2 -
 SEK - 2,31423 2,21922

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-03-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,580 -20 23,680 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 21-03-2023

1USD = 23,617 -2