Tỷ giá ngày 21-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2605 22,3305 22,2605
 AUD 16,81424 17,06724 16,91524
 CAD 16,843-3 17,216-3 16,996-3
 JPY 1970 2010 1990
 EUR 24,911-5 25,209-6 24,986-5
 CHF 22,72010 23,08510 22,88010
 GBP 31,77416 32,28416 31,99816
 SGD 16,20312 16,52912 16,31712
 THB 6260 6520 6260
 MYR - 5,535-4 5,464-4
 DKK - 3,421-1 3,317-1
 HKD 2,8372 2,8942 2,8572
 INR - 3481 3351
 KRW - 200 190
 KWD - 76,842-111 73,938-106
 NOK - 2,702-10 2,619-9
 RUB - 3632 2972
 SEK - 2,744-2 2,676-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 10 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 21-03-2016

1USD = 21,838 0