Tỷ giá ngày 21-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,4600 21,5200 21,4600
 AUD 16,3510 16,5970 16,4500
 CAD 16,6910 17,0620 16,8430
 JPY 1760 1790 1770
 EUR 22,7790 23,0980 22,8470
 CHF 21,5010 21,8460 21,6520
 GBP 31,3540 31,8590 31,5760
 SGD 15,2640 15,6340 15,3720
 THB 6450 6720 6450
 MYR - 5,8130 5,7380
 DKK - 3,1330 3,0370
 HKD 2,7330 2,7880 2,7530
 INR - 3510 3370
 KRW - 210 170
 KWD - 72,8310 70,6120
 NOK - 2,7070 2,6250
 RUB - 4000 3270
 SEK - 2,5120 2,4500

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,700 10 21,750 30

Tỷ giá trung tâm ngày 21-03-2015

1USD = 0