Tỷ giá ngày 21-02-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,310-20 24,680-20 24,340-20
 AUD 15,68372 16,35075 15,84172
 CAD 17,685-35 18,438-36 17,863-35
 JPY 1590 1680 1600
 EUR 25,83081 27,24885 26,09182
 CHF 27,12631 28,28033 27,40032
 GBP 30,16266 31,44669 30,46767
 CNY 3,3423 3,4853 3,3763
 SGD 17,78625 18,54326 17,96625
 THB 6021 6941 6681
 MYR - 5,170-16 5,059-16
 DKK - 3,62511 3,49110
 HKD 3,055-3 3,185-3 3,086-3
 INR - 3070 2950
 KRW 160 190 180
 KWD - 82,612-47 79,432-46
 NOK - 2,3913 2,2932
 RUB - 2530 -
 SEK - 2,42010 2,3219

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-02-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 25,030 60 25,130 60

Tỷ giá trung tâm ngày 21-02-2024

1USD = 23,993 5