Tỷ giá ngày 21-02-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3300 22,4000 22,3300
 AUD 15,7300 15,9740 15,8250
 CAD 15,9920 16,3540 16,1380
 JPY 1950 1990 1970
 EUR 24,6840 24,9910 24,7580
 CHF 22,3040 22,6720 22,4610
 GBP 31,6450 32,1670 31,8680
 SGD 15,6710 15,9930 15,7810
 THB 6150 6410 6150
 MYR - 5,3520 5,2810
 DKK - 3,3860 3,2820
 HKD 2,8360 2,8940 2,8560
 INR - 3330 3200
 KRW - 190 180
 KWD - 75,9890 73,6450
 NOK - 2,6450 2,5630
 RUB - 3250 2650
 SEK - 2,6820 2,6150

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-02-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,380 0 22,420 0

Tỷ giá trung tâm ngày 21-02-2016

1USD = 21,900 0