Tỷ giá ngày 21-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3455 21,4055 21,3455
 AUD 17,38280 17,64481 17,48781
 CAD 17,430-156 17,817-160 17,588-158
 JPY 1791 1821 1811
 EUR 24,57616 24,87116 24,65016
 CHF 24,259323 24,698182 24,430325
 GBP 32,060239 32,576243 32,286241
 SGD 15,75616 16,13816 15,86716
 THB 6421 6691 6421
 MYR - 5,953-44 5,876-43
 DKK - 3,3842 3,2812
 HKD 2,7211 2,7761 2,7401
 INR - 3551 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 73,939110 71,686107
 NOK - 2,834-5 2,748-5
 RUB - 365-1 298-1
 SEK - 2,648-10 2,583-10

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 21-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,400 10 21,420 10

Tỷ giá trung tâm ngày 21-01-2015

1USD = 0