Tỷ giá ngày 20-11-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,975-70 24,345-70 24,005-70
 AUD 15,386116 16,041121 15,541117
 CAD 17,1914 17,9234 17,3644
 JPY 1571 1671 1591
 EUR 25,71974 27,13279 25,97975
 CHF 26,64943 27,78445 26,91844
 GBP 29,38566 30,63669 29,68167
 CNY 3,29214 3,43214 3,32514
 SGD 17,56631 18,31533 17,74432
 THB 6090 7030 6770
 MYR - 5,229-7 5,117-7
 DKK - 3,60811 3,47510
 HKD 3,023-7 3,151-8 3,053-8
 INR - 301-1 290-1
 KRW 160 200 180
 KWD - 81,352-182 78,218-176
 NOK - 2,28821 2,19520
 RUB - 256-2 -
 SEK - 2,3509 2,2549

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-11-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,570 70 24,650 50

Tỷ giá trung tâm ngày 20-11-2023

1USD = 23,954 -18