Tỷ giá ngày 20-11-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,5780 24,8580 24,6080
 AUD 16,2130 16,9030 16,3770
 CAD 18,1750 18,9480 18,3590
 JPY 1720 1820 1740
 EUR 25,0860 26,4880 25,3390
 CHF 25,4110 26,4930 25,6680
 GBP 28,7640 29,9880 29,0550
 CNY 3,3970 3,5430 3,4320
 SGD 17,6110 18,3610 17,7890
 THB 6120 7060 6800
 MYR - 5,5140 5,3970
 DKK - 3,5280 3,3980
 HKD 3,0900 3,2220 3,1210
 INR - 3160 3040
 KRW 160 200 180
 KWD - 83,6560 80,4370
 NOK - 2,5110 2,4080
 RUB - 3980 -
 SEK - 2,3910 2,2940

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-11-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,915 57 24,985 47

Tỷ giá trung tâm ngày 20-11-2022

1USD = 23,674 -3