Tỷ giá ngày 20-11-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,055-5 23,265-5 23,085-5
 AUD 16,463-6 17,151-6 16,629-6
 CAD 17,28328 18,00529 17,45828
 JPY 2160 2270 2180
 EUR 26,81880 28,18684 27,08981
 CHF 24,82141 25,85743 25,07241
 GBP 29,98591 31,23794 30,28892
 CNY 3,456-7 3,601-7 3,491-7
 SGD 16,821-4 17,524-4 16,991-4
 THB 6762 7792 7512
 MYR - 5,7307 5,6127
 DKK - 3,76311 3,62611
 HKD 2,914-1 3,036-1 2,944-1
 INR - 3240 3120
 KRW 180 220 200
 KWD - 78,670-17 75,700-16
 NOK - 2,63012 2,52511
 RUB - 3040 -
 SEK - 2,7523 2,6423

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-11-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 10 23,220 10

Tỷ giá trung tâm ngày 20-11-2020

1USD = 23,179 15