Tỷ giá ngày 20-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4300 22,5100 22,4300
 AUD 15,99340 16,23341 16,08940
 CAD 16,649-53 17,018-54 16,800-53
 JPY 1800 1840 1820
 EUR 23,91591 24,20193 23,98792
 CHF 21,91382 22,26483 22,06782
 GBP 33,95329 34,49829 34,19229
 SGD 15,68530 16,00030 15,79530
 THB 6152 6412 6152
 MYR - 5,25846 5,19145
 DKK - 3,28113 3,18113
 HKD 2,8620 2,9200 2,8820
 INR - 3470 3330
 KRW - 190 180
 KWD - 75,28050 72,99048
 NOK - 2,65213 2,57213
 RUB - 3873 3382
 SEK - 2,6236 2,5596

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,590 -10 22,620 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 20-11-2015

1USD = 0