Tỷ giá ngày 20-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3455 21,395-5 21,3455
 AUD 18,133-222 18,407-225 18,243-223
 CAD 18,533-53 18,945-55 18,701-54
 JPY 177-3 181-3 179-3
 EUR 26,57721 26,89622 26,65721
 CHF 22,00120 22,44421 22,15620
 GBP 33,04160 33,57361 33,27460
 SGD 16,125-65 16,516-66 16,239-65
 THB 637-2 664-2 637-2
 MYR - 6,391-19 6,308-18
 DKK - 3,6543 3,5433
 HKD 2,718-1 2,773-1 2,737-1
 INR - 351-2 337-2
 KRW - 210 170
 KWD - 74,521-94 72,251-91
 NOK - 3,197-17 3,099-17
 RUB - 5081 4151
 SEK - 2,927-1 2,855-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,410 -10 21,430 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 20-11-2014

1USD = 0