Tỷ giá ngày 20-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,24020 21,29020 21,24020
 AUD 18,47611 18,75411 18,58711
 CAD 18,590-34 19,003-35 18,759-34
 JPY 196-1 199-1 197-1
 EUR 26,938-99 27,262-100 27,019-99
 CHF 22,178-80 22,625-82 22,334-81
 GBP 33,86459 34,40960 34,10360
 SGD 16,45212 16,85112 16,56812
 THB 6441 6711 6441
 MYR - 6,54817 6,46417
 DKK - 3,702-13 3,589-13
 HKD 2,7053 2,7593 2,7243
 INR - 3542 3402
 KRW - 220 180
 KWD - 74,51470 72,97069
 NOK - 3,3049 3,2039
 RUB - 5805 4744
 SEK - 3,001-10 2,927-10

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 20-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,250 0 21,270 0

Tỷ giá trung tâm ngày 20-10-2014

1USD = 0